biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

14.01.2015

Szkolenia i doradztwa prowadzone przez FRAPZ oraz Partnerów w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” w miesiącu styczniu 2015 roku.

W drugiej  połowie stycznia b.r. przewiduje się następujące działania:


- w dniu 19.01.2015 w Goczałkowicach Zdroju zorganizowane będzie szkolenie pt. „Tworzenie Spółdzielni socjalnych przez osoby prawne”
- w dniu 22.01.2015 w Zabrzu zorganizowane będzie szkolenie pt. „Wniosek o dotację dla PES”
- w dniu 23.01.2015 w Będzinie zorganizowane będzie szkolenie pt. „Wniosek o dotację dla PES”
- w dniu 26.01.2015 w Mikołowie zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości
- w dniu 26.01.2015 w Sosnowcu zorganizowane będzie szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”
- w dniu 28.01.2015 w Tarnowskich Górach zorganizowane będzie szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”.

Wszystkie działania skierowane są do Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz ich pracowników lub członków. Dodatkowo we wsparciu szkoleniowo-doradczym mogą uczestniczyć osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się na oferowane w ramach projektu wsparcie poza w/w terminami.

Serdecznie zapraszamy!

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.